Plesk Panelde Tüm Domainler için Web mail Ayarını Değiştirme

Bu işlemi plesk panelden, domaine tıklayıp, “Mail Settings” kısmından roundcube seçerek yapabiliyoruz. Tüm domainler için yapmak istersek bir sh betiği yardımcı olacaktır.

Favori editörünüz ile (nano, pico, vi vs) webmail.sh şeklinde bir dosya oluşturalım ve aşağıdakileri yazalım.

nano webmail.sh

# cat webmail.sh
#!/bin/bash
for d in `plesk db -Ne “select name from domains”`
do
plesk bin subscription_settings -u “$d” -webmail roundcube
done

chmod +x webmail.sh

./webmail.sh şeklinde çalıştırırsak, tüm domainler için varsayılan webmail arayüzü roundcube olarak değişecektir. Eğer horde kullanmak istiyorsanız, roundcube yerine horde yazabilirsiniz.

Windows Plesk kullanıyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Başlat / Çalıştır / Cmd

“%plesk_dir%”\\MySQL\\bin\\mysql.exe -uadmin -p****** -P8306 psa -Ne”select name from domains” > C:\\domains.txt

cd %plesk_cli%

for /f “tokens=*” %d in (‘type C:\\domains.txt’) do subscription_settings.exe -u %d -webmail horde

Aynı şekilde horde yerine mewebmail (mailenable) veya smartermail kullanıyorsanız smwebmail yazabilirsiniz.

Yorum yapın