Yum Komutları ile Paket Yönetimi

  • Yum update – Sistemdeki tüm paketleri günceller.
  • Yum update -y parametresi verilirse varsayılan olarak tüm sorulara “yes” cevabı verir.
  • Yum check -update – Kurulu ve güncellemesi olan paketleri listeler.
  • Yum update paketismi – Sadece paketismi isimli paketi günceller.
  • Yum info – Kurulu paketlerin bilgisini gösterir.
  • Yum info paketismi paketismi isimli paketin bilgilerini gösterir.
  • Yum provides – Sistemde kurulu bulunan bir dosyanın hangi paket ile kurulduğunu gösterir. “yum provides /etc/httpd/”
  • Yum list installed – Sistemde yüklü paketlerin listesini gösterir.
  • Yum list recent – Repoya 7 gün içerisinde eklenmiş paketleri gösterir.
  • Yum grouplist – Bazı paketler grup halinde kurulabilir. Bu komut grup halinde kurulabilecek paketleri listeler.

Yorum yapın