Directadmin Exim Mail Çıkış IP’si Değiştirme

Directadmin kurulu unix/linux sunucuda exim mail gönderim ipsini değiştirmek istersek aşağıdaki adımları uygulayabiliriz.

nano /etc/exim.conf

Bul;

remote_smtp:
driver = smtp

Değiştir;

remote_smtp:
driver = smtp
interface = 1.2.3.4

Kaydedip çıktıktan sonra, service exim restart yapmamız gerekiyor.

Yorum yapın