Ubuntu 18 üzerine Docker kurulumu

Docker Nedir?

Docker, işletim sistemi seviyesinde sanallaştırma sağlayan, birbirinden izole ve bağımsız şekilde uygulamalar çalışmasına imkan tanıyan bir konteynerlaştırma yazılım platformudur.

Docker hangi işletim sistemlerini destekler?

Docker, Windows işletim sistemleri, MacOS ve bir çok linux dağıtımına kurulmaktadır. Ayrıca Raspbian işletim sistemini de desteklemektedir.

Ubuntu üzerine docker nasıl kurulur?

Docker kurulumu oldukça basittir. Ubuntu 18 üzerine kurulum yapmadan önce, apt ile sistemimizi güncelleyelim;

sudo apt update

Paketlerin kurulmasını sağlamak için gerekli paketleri kuralım;

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

Daha sonra, docker resmi reposundan paketleri indirebilmemiz için GPG anahtarını yükleyelim;

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Docker reposunu APT kaynaklarımıza ekleyelim;

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"

Yeni repo eklediğimiz için apt’yi tekrar güncelleyelim;

sudo apt update

Docker, varsayılan Ubuntu reposundan olabilir; o yüzden Docker reposu var mı diye kontrol edelim;

apt-cache policy docker-ce

Artık docker’i yükleyebilir;

sudo apt install docker-ce

Docker servisinin çalışıp, çalışmadığını kontrol edelim;

sudo systemctl status docker

Docker’ı artık kullanmaya başlayabiliriz.

Yorum yapın