Linux

Kloxo-Mr panel kurulumu

Redhat/CentOS 5, 6, ve 7 üzerinde kurulabilir.

Öncelikle telnet ve wget kuralım.

yum install telnet wget -y

Daha sonra kurulması için gereken bileşenleri kuralım.

yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip -y

Daha sonra dosyayı çekelim.

rpm -ivh <a href=”https://github.com/mustafaramadhan/rpms/raw/master/mratwork/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm”>https://github.com/mustafaramadhan/rpms/raw/master/mratwork/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm

Kurulumu başlatalım.

yum install kloxomr7 -y

sh /script/upcp

http://ipadresiniz:7777 şeklinde bağlanabilirsiniz.

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment