Centos Mysql

Centos Mysql/Mariadb Sürümünü Yükseltme (update)

Öncelikle mevcut versiyonu öğrenelim. İki seçeneğimiz var.

1-Mysql üzerinden

mysql -uroot ile mysql konsoluna girelim.

SELECT VERSION();

2-rpm -qa | grep mariadb veya rpm -qa | grep mysql

Update etmek için, öncelikle servisleri durduralım.

service mariadb stop / service mysql stop

yum remove mariadb mariadb-server

nano /etc/yum.repos.d/mariadb.repo

Repo dosyasının içerisine aşağıdakileri yapıştıralım.

MariaDB 10.2 CentOS repository list – created 2018-02-15 08:21 UTC

http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/

[mariadb]

name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

service mysql start

mysql_upgrade

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment