Linux Sistemlerde Dig Komutu Nasıl Kullanılır ?

Dig(domain information groper)Linux sistemlerde DNS kayıtlarına bakabilmek için kullanılmaktadır. DNS adreslerine bakmak istediğiniz siteyi dig komutu ile aratma yapabilirsiniz ve sitede kullanılan tüm DNS kayıtları karşınıza çıkacaktır. Kullanımı kolay olduğu için dig komutunu çoğu kişi tercih etmektedir .

Dig komutunu nasıl kullanılır ?

Örnek 1

dig <siteadi> olarak kullanıldığı zaman size domaine bağlı olan A Kaydını göstermektedir.

dig pendc.com

Örnek 2

dig <siteadi> -t NS olarak kullanıldığı zaman NS kayıtlarını listelemektedir.

dig pendc.com -t NS

Örnek 3

dig <siteadi> -t MX olarak kullanıldığı zaman MX kayıtlarını listelemektedir.

dig pendc.com -t MX

Örnek 4

dig <siteadi> -t txt olarak kullanıldığı zaman TXT kayıtlarını listelemektedir.

dig pendc.com -t TXT

Örnek 5

dig -x <ipadresi> +short olarak kullanıldığı zaman eskiden kullanılan kayıtları listelemektedir. Bir nevi kazı işlemi yapılmaktadır .

dig -x 85.64.22.1 +short

geriye doğru tam bilgi almak için +short parametresini kaldırmanız yeterli olacaktır .

Örnek 6

dig <dns adresi> <siteadi> -t <aratmak istediğiniz zaman kayıt tipi> şeklindeki aramalarda /etc/resolv.conf da kayıtlı dns yi kullanmadan bilgi almanızı sağlamaktadır.

dig 8.8.8.8 pendc.com -t MX

Örnek 7

dig <siteadi>+nocomments +noquestion +noauthority +noadditional +nostats

  • +nocomments bilgileri kapatır
  • +noauthority yetki alanını kapatır
  • +noadditional ek bölümleri kapatır
  • +nostats istatistikleri kapatır.

Detaylara girmek istemiyorsanız, daha hızlı kolay bir şekilde sağlamak için ;

dig <siteadi> +noall +answer komutunu kullanarak +noall yani yukarıda yazılanların kapatılması işlemi cevap içinde + answer yazıyoruz.

dig pendc.com +noall +answer

Örnek 8

belirtilen txt dosyasından dig komutu ile toplu dns kayıt sorgulama işlemlerinde aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz.

cat  kayitlar1.txt

oluşturulan txt kaydının sorgulanma işlemi

dig -f <dosya adi>  +noall +answer

dig -f kayit1.txt -t MX +noall +answer olarak kullanıldığında txt dosyasındaki
MX kayıtlarını tek tek bakarak komut dizininde size listeleyecektir.

Yorum yapın